வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

முகம்!அழுதாலும் குழந்தை
அழகுமுகம் - அதைவாரி
அணைத்திடும் அன்னை
அன்புமுகம்!

அண்ணன் தங்கை
பாசமுகம் - ஓர்
அழகுக் கன்னி
ஆசைமுகம்!

கருணைகொண்டார்
பரிவுமுகம் - குரு
அறியாமை அகற்றும்
அறிவுமுகம்!

க‌ண்ணோடு க‌ண்ணுர‌ச‌
மோத‌ல்முக‌ம் - க‌னிந்து
க‌ண்ணோடு க‌ண்பேச‌
காத‌ல்முக‌ம்!

வெற்றிப் பாதையில்
ஏறுமுக‌ம் - திடீர்
வீழ்ச்சிச் ச‌றுக்க‌லில்
இற‌ங்குமுக‌ம்!

இருப‌துக‌ளின் முக‌ம்
அவ‌ச‌ர‌முக‌ம் - வாழ்ந்த‌
அறுப‌துக‌ளின் முக‌ம்
அனுப‌வ‌முக‌ம்!

ஆண்ட‌வ‌ன் முருக‌னுக்கோ
ஆறுமுக‌ம்...
அட‌டே ம‌னிதா
உன‌க்குத்தான்
எத்த‌னை முக‌ங்க‌ள்!


***************************************************

(படித்ததில் பிடித்தது -- கி.கோவிந்தராசு அவர்கள் எழுதிய வேர்களின் வியர்வை என்னும் கவிதைத்தொகுப்பில் இடம் பெற்ற கவிதை)

புதையல்