வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

மார்கழி...

மார்கழிப் பனி
மாத மெல்லாம்
மகிழ்ச்சியே இனி

புதையல்