வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

பேச்சுச் சுதந்திரம்பேச்சுச் சுதந்திரம்
தந்தீர்
நாங்களும்
பேசு பேசென்று
பேசுகிறோம்.

விண்வெளியில்
ஓடிய‌
இரோகிணியைப்
ப‌ற்றிய‌ல்ல‌

வீட்டை விட்டு
ஓடிய‌
இரோகிணியைப்
ப‌ற்றி !

( படித்ததில் பிடித்தது - காண்டீபன் அவர்களின் வரிகள் )