வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

(ஏ)மாற்றம்...

எழுதுவதற்கு நேரமில்லை
எழுதுகோலுக்கும் வேலையில்லை

எழுத்துப்பிழைக்கும் குறைவில்லை
ஏன் இத்தனையும் ??

எல்லாமே மின்னியல்
என்றாலும் மிகையுமில்லை

எழுச்சியே என்றாலும்
(ஏ)மாற்றமே என்போம்
காலவெள்ளத்தில்
கடிதங்களெல்லாம்
காணாமல் போகுவதைக்
காண்கையில்