வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

௫.வாழ்த்தொப்பம் ( AUTOGRAPH )
பல்வேறு துறையில் சிறந்து விளக்கும் பெரியோர்களிடம் கையெழுத்து வாங்குவதில் அனைவருக்கும் ஆர்வம் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
கையெழுத்து வாங்குவதற்கென்றே கடைகளில் எழில்மிகு குறிப்பேடுகள் கிடைக்கின்றன். அவை அதிக விலை என்றாலும் யாரும் அயர்ந்து போவதில்லை.
விலையேற்றம் எப்பொழுதும் அவர்களுக்கு தடையாக அமைவதில்லை. கையெழுத்து வேட்டை என்பது கற்றறிந்தவர்களிடம் நடத்துவதைவிடக் கலைஞர்களிடந்தாம் மிகுதியாக நடத்துகின்றார்கள். அதிலும் திரைப்படக் கலைஞர்கள் என்றால் தான் அவர்களுக்குத் தித்திப்பானவர்கள் !

" AUTOGRAPH " என்னும் ஆங்கிலச் சொல்லிற்கு நல்லதொரு தமிழாக்கம் தேவையன்றோ ? " AUTOBIAGRAPHY " என்னும் சொல்லை நாம் " தன் வரலாறு "
என்று மொழியாக்கம் செய்கின்றோம். அப்படி என்றால் " AUTOGRAPH " என்பதை எவ்வாறு அழைப்பது ?

" HANDWRITING " - கையெழுத்து

" SIGNATURE " - கையொப்பம்

அதிகமாகப் படித்தவர்களும் , அரைகுறையாகப் படித்தவர்களும் புரியாத கையொப்பங்களைப் போட்டுத் தருவார்கள். இரண்டுமே கிறுக்கல்களாகத் தாம் இருக்கும். "AUTOGRAPH " யும் பெரும்பாலும் இந்த வகையில் தான் இருக்கும். ஆயினும் அந்தக் கிறுக்கல்களிலும் அன்பு இழைகளின் பெருக்கல்களைக் காணலாம்.

"AUTOGRAPH " என்றால் " தன் கையொப்பம் " என்று சொல்லலாமா ? என்பதுதான் எழுகின்ற வினாவாகும். கையொப்பம் என்னும் சொல்லை "ஒப்பம்" என்று சுருக்கி விடலாம். இவ்வாறு சுருங்குவதைப் பல்வேறு ஆவணங்களில் நாம் கண்டு வருகின்றோம். "AUTOGRAPH " இட்டுத் தருபவர்கள் , வாழ்த்து ஒன்றையும் இணைத்து அதனடியில் கையொப்பம் இடுவார்கள். வாழ்த்துச் செய்தி எழுதுவதற்குச் சிலருக்கு நேரம் இருப்பதில்லை. வெறுங் கையொப்பம் மட்டும் இட்டு விட்டு நடந்துவிடுவார்கள் ! அவ்வாறு வெறுங் " கையொப்பம் " மட்டுமே இட்டுத் தந்தாலும்கூட அதுவும் வாழ்த்துந்தான். எனவே "AUTOGRAPH " என்பதை
" வாழ்த்து கையொப்பம் " என்று அழைப்பதுந்தான் பொருத்தமாக இருக்கும்.

" Initials " என்பதற்குச் சுருக்கொப்பம் என்று சொல்கின்றோம்.
"Authentication "---- என்பதை" உறுதியொப்பம் " என்று வழங்குகின்றோம். இதே முறையில் "AUTOGRAPH " என்னும் சொல்லிற்கு " வாழ்த்தொப்பம் " என்னும் மொழியாக்கமே ஏற்ற மொழியாக்காகவும் இனிய மொழியாக்காகவும் இருக்கும்.


" HANDWRITING " - கையெழுத்து

" SIGNATURE " - கையொப்பம்

"AUTOGRAPH " - வாழ்த்தொப்பம்

" AUTOBIAGRAPHY " - தன் வரலாறு

"Authentication " - உறுதியொப்பம்

" Initials "-- சுருக்கொப்பம்( கோ.முத்துப்பிள்ளை அவர்களின் மொழிபெயர்ப்பு வேடிக்கைகள் என்னும் நூல் இருந்து )