வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

இனிய தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

வழிகள் பிறக்க‌
வலிகள் மறக்க‌

பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

இன்பம் பொங்க‌
இனிமை தங்க‌

பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

ஈரம் சுரக்க‌
ஈழம் செழிக்க‌

பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

நம்பிக்கை பிறக்க
நன்மைகள் நடக்க‌

பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

வாழ்க்கை செழிக்க‌
வ‌ள‌ங்க‌ள் கொழிக்க‌

பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

தமிழ் வளர‌
தமிழன் வாழ‌

பிறந்தது புத்தாண்டு
பிறந்தது புத்தாண்டு

அன்னைத் தமிழில்
அழகுத் தமிழில்
அனைவருக்கும் சொல்வோம்

இனிய தமிழ்ப் புத்தாண்டு