வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

தமிழைச் சொல்லித் தரும் கவிதை


ஊடகங்கள் தமிழைச் சொல்லித் தருகின்றதா? இல்லையே, இந்தக் கவிதையைப் படித்துப் பாருங்கள் . இப்படி எல்லாம் கவிஞர்களும், திரைப்படங்களும், செய்தித்தாளும் நடைப் போட்டால் தமிழ் தான் தமிழரின் உதட்டை விட்டு ஒடி விடுமா ? தமிழின் பெருமையைப் புரியும்.
வாழ்க தமிழ் . வளர்க தமிழ்

அந்தக் கவிதையை எழுதிய அன்பருக்கு என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்கள்

காபி என்பதா ..?
காப்பி என்பதா…?
காஃபி என்பதா ..?
“குளம்பியே” விட்டேன்.. !

( படித்ததில் பிடித்தது - அப்துல் கையூம் அவர்களின் வரிகள் )

சொல் அகராதி


1. coffee - குளம்பி