வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

இயல்பு...
இயல்பாய்த் தான் இருக்கிறது
இருந்தாலும் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது
இயற்கை !!!