வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

நெருப்பிற்கு மட்டுமா ?எரியும் நெருப்பிற்கு
எப்பொழுதும் தெரிவதில்லை
எரிவது எதுவென்று !!!