வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

கா(ரி)யம்...காயத்தைக்
கண்டு
கண்ணீர் விட்டு
கலைந்து செல்வது அல்ல...
களைவதே
காரியம் !