வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

தங்கம்...தங்கத் தாலி
போட்டால் கிடைக்குமாம்
தங்கத்திற்கு வேலி