வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

கிடைக்குமா ?வெட்டுண்ட காயம்
வேதனையில் அழுகிறது வானம்
கிடைக்குமா நாயம்