வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

மலரும்பொழுது...மலரும்பொழுது அரும்பு
மரமாகி விட்டால்
மனமோ இரும்பு