வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

தங்கம்...தங்கத் தாலி
போட்டால் கிடைக்குமாம்
தங்கத்திற்கு வேலி

கிடைக்குமா ?வெட்டுண்ட காயம்
வேதனையில் அழுகிறது வானம்
கிடைக்குமா நாயம்

மலரும்பொழுது...மலரும்பொழுது அரும்பு
மரமாகி விட்டால்
மனமோ இரும்பு

கா(ரி)யம்...காயத்தைக்
கண்டு
கண்ணீர் விட்டு
கலைந்து செல்வது அல்ல...
களைவதே
காரியம் !