வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

அடைய நினைத்த கனவுகள்...
கிடந்துத் துடிக்கிற(து) என்னுடைய தேகம்
அடைய நினைத்த கனவுகள் அத்தனையும்
மண்ணில் புதைந்து மறைந்தே அழிவதைக்
கண்முன்னே காண்கின்றப் போது!

குண்டுகளின் சத்தத்தில் கேட்கவா போகிறது
ண்டுகளின் சத்தம் ? இரத்தம் வழிந்தோடும்
த்தக் களத்தில் அமைதி திரும்புமா ?
த்தமும் ஒய்ந்திடு மா ?

புதையல்