வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

௮.கிறுக்கல்களும் சொல் அகராதியும் - 1

ஊடகங்களையும் செய்தித்தாள்களையும் பார்க்கும்பொழுதும் ,படிக்கையிலும் உள்ளம் உடைந்துவிடுகிறது, ஆங்கிலச்சொற்களை இடையே சொல்லும் பழக்கத்தைப் பார்க்கையில். சில சொற்களை நினைவுப்படுவதற்காக சில சமயங்களில் இப்படிதான் கிறுக்கிக்கொண்டு இருப்பேன்.

ஓடு பாதை ( Runway )வாழ்க்கை என்னும்
விமானம்
நம்பிக்கை என்னும்
ஓடு பாதையில்தான்
ஒட வேண்டும்.

தற்கொலை ( Suicide )

தற்கொலை என்பது
தன்னம்பிக்கையற்றவர்களின்
தாய்மொழி


நாடாளுமன்றம் ( Parliament )
பார்வையாளர்கள் இல்லாமலே
பணம் ஈட்ட முடியும் என்பதால்
நுழைந்தார்கள் எங்கள்
நடிகர்கள்
நாடாளுமன்றத்திற்குள்
நாற்காலி கனவுகளுடன்

குறிப்பு ;

முதலில் பாராளுமன்றம் ( Parliament ) என்ற ஓசை ஒத்த சொல் போல் உருவாகி,
பின் நாடாளுமன்றம் என்று வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதைப் பார்க்கும்பொழுது முயன்றால் நல்ல சொற்களை உருவாக்க முடியும் என்பதை உணர்த்துகிறது.


சொல் அகராதி

1. media - ஊடகம்
2. Newspaper - செய்தித்தாள்
3. Runway - ஓடு பாதை
4. Life - வாழ்க்கை
5. flight - விமானம்
6. mother tongue - தாய்மொழி
7.
Parliament - நாடாளுமன்றம் , பாராளுமன்றம்
8. visitors - பார்வையாளர்கள்
9. actors - நடிகர்கள்
10. chair - இருக்கை , நாற்காலி , கதிரை
11. dreams - கனவுகள்

புதையல்