வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

கட்டுப்பாடு யாருக்கு தான் பிடிக்கும்

" குடும்பக் கட்டுப்பாடு" என்னுஞ் சொற்களைக் கேட்டவுடனேயே நாம் குறுநகை புரிவோம். " Family Planning " என்பதற்கு இது மிக நல்ல மொழிபெயர்ப்பு. நீண்ட நாட்களாகப் பழகிப்போன மொழிபெயர்ப்பு எனினும் இதற்குக் கூட நாம் இன்று மெருகு கொடுக்கத் தொடங்கியுள்ளோம். " கட்டுப்பாடு " என்னுஞ் சொல் நமக்கு அடியோடு பிடிக்காதல்லவா ?

" குடும்பக் கட்டுப்பாடு " என்பதைவிடக் குடும்பநலம் என்னுஞ் சொற்கள் நயமாகவிருக்குமென, நாம் இன்று நினைத்து, அவற்றைப் பயன்படுத்தி வருகின்றோம். " குறைந்த குழந்தை நிறைந்த இன்பம் " என்பதுதான் குடும்ப நலத் திட்டத்தின் உணர்ச்சியொலியாகும். கொஞ்சுங் குழந்தை குறைவாய் இருந்தால் குழலும் யாழும் தோற்கும் நிலையைக் காணலாம்.


( கோ.முத்துப்பிள்ளை அவர்களின் மொழிபெயர்ப்பு வேடிக்கைகள் என்னும் நூல் இருந்து )

சொல் அகராதி


1. Family Planning - குடும்பநலம்

புதையல்