வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

பலாப்பழமும் பலகையும் - 2

சேவியரின் இணையக்காதல் என்னும் தலைப்பில் எழுதியிருக்கும் இந்த வரிகளைப் படித்துப் பார்த்தேன். மீண்டும் ஒருமுறை

மடிமீது தலைசாய்த்து
மகரந்தங்கள் மயங்காமல்,
விசைப்பலகையில் விரல் இருத்தி
காதலை நிலை நிறுத்தல்
சாத்தியமிங்கே.


கடற்கரையில் கால் படுவதை விட
கணிணிப் பலகையில்
விரல் தொடுவதையே
விரும்புகிறது கல்லூரி வட்டம்.


இதை மீண்டும் மீண்டும் படிக்கும்பொழுது, மனம் " கணினிப் பலகை " என்பதை ஏன் " computer monitor " என்பதற்கு இணையாக எடுத்துக்கொள்கூடாதா என்று எண்ணியது. இது தொடர்ப்பாக என்னுள் தோன்றிய எண்ண அலையின்
பதிவே இது.


மனையில்
மழலையும்
மனைவியும் அமையப்பெற்றும்
கண்களை
கணினிப்பலகைக்கு
கடன் கொடுப்பவர்களையும்,
விரல்களை
விசைப்பலகைக்கும்
வாடகைக்கு
விடுகின்றவார்களையும் காணும்பொழுது
மடையர்கள் என்று தான்
மனம் உரைக்க தோன்றுகிறது.


computer monitor எனபதை கணினித்திரை என்றும் அழைக்கின்றோம்.
இருந்தப்பொழுதும்
computer monitor - கணினிப்பலகை
Key board - விசைப்பலகை
என்று சொல்லும்பொழுது ஒரு ஒழுங்கு இருப்பதாக எண்ணத் தோன்றுகிறதுcomputer screen என்னும் எண்ணத்தில் தான் கணினித்திரை என்று அழைக்க ஆரம்பித்தோம்.
monitor என்பது liquid crystal display (LCD) அளவிற்கு வந்துவிட்டக் காரணத்தால்
computer monitor என்பதை கணினிப்பலகை அழைப்பது சரியாக இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது

திரை (screen) என்றயுடன் நம் நினைவிற்கு வருவது திரையரங்குதான். திரைப்படங்களைத் திரையில் கண்டுக்களிக்கிறோம். Theatre screen என்பதை திரைப்பலகை என்றும் விளிக்கலாமே
கல்வி என்றயுடன் கண்முன்னே வந்து நிற்பது அதுதான் கரும்பலகை ( Blackboard )கரும்பலகை என்றயுடன் பலரை நினைவுப்பயணத்திற்கு பின்நோக்கி இட்டுச்செல்லும்.

இப்படி எல்லாம் சொற்களை அமைத்துக் கொள்ளலாம்

இது என்னுடைய எண்ண அலைகள் தான்.

சொல் அகராதி


1.keyboard - விசைப் பலகை, தட்டச்சுப் பலகை
2.computer monitor - கணினிப்பலகை, கணினித்திரை
3.Theatre screen - திரைப்பலகை
4.Blackboard - கரும்பலகை
5.cinema Theatre - திரையரங்கு

புதையல்