வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

௭.குறும் பேழை ( Brief case )( கோ.முத்துப்பிள்ளை அவர்களின் மொழிபெயர்ப்பு வேடிக்கைகள் என்னும் நூல் இருந்து )


கையில் பையை எடுத்துச் செல்கின்றோம். "கை"யும் ஓரெழுத்து "பை " யும் ஓரெழுத்து. இந்தப் புதுமைக்காலத்திலே, வகை வகையான பைகள் வந்து குவிகின்றன. அவற்றின் பெயர்களையெல்லாம் தொகுத்து, தமிழ்ப்படுத்திப் பார்த்தால், அரிய ஆராய்ச்சியாகத் திகழும் என்பதில் ஜயமில்லை ! எனினும் பைகளை மூன்று பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். துணிப் பையும் , தோல்பையும்
முதலிரண்டு வகைகளாகும். மூன்றாவது வகைதான் Brief case .


நகைப்பெட்டியை நகைப்பேழை என்று சொல்லும் போது நம்முடைய முகமும் அகமும் மலர்கின்றன்.

Brief case என்பது சிறிய பெட்டி என்பதே பொருளாகும்.


குறுநடை, குறுஞ்சிரிப்பு, குறுநகை என்னும் சொல்லுள்ள குறும் என்பதையும்

பேழை என்ற சொல்லையும் இணைக்கும்பொழுது அருமையான அழகான தமிழ்ச்சொல் பிறக்கிறது.

கடைசியாக கீதா அவர்களின் கவிதை

மனம் என்னும் தலைப்பில் ( கீதாவின் கிறுக்கல்கள்/http://geeths.info/archives/16/)

மனம் என்பதோர் மந்திரப் பேழை
என்றுமே அன்பினை யாசிக்கும் ஏழை
நினைவுகள் எத்தனை கனவுகள் எத்தனை
அமிழாதிருக்கும் நிகழ்வுகள் எத்தனை
அடிநெஞ்சில் புதையுண்ட பொக்கிஷம் சிலவும்
அழகழகாய்த் துள்ளும் மீனாய்ச் சிலவும்
இத்துனை நினைவுகள் எங்கனம் வாங்கினாய்?
இன்னும் பலவர ஏன் தான் ஏங்கினாய்?
இன்பமென துன்பமென எங்கனம் பிரிப்பேன்?
அத்துனையும் பொக்கிஷமே இறுதிவரை காப்பேன்

புதையல்