வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

௰௨.மொழியாக்கத்தை யாரால் மட்டும் செய்ய முடியும்


இனிய மொழிபெயர்ப்புகளை யாரோ சிலர்தாம் செய்ய முடியும் என்று எண்ணுவது தவறு. மொழிபெயர்ப்புக்குப் பழுத்த அனுபவந் தேவை என்பது உண்மைதான். ஆயினும் பலகாலும் முயன்றும் நமக்குத் தெரியாத ஒன்றைப் பிறர் மிக எளிதில் சொல்லிவிடுவதைப் பார்க்கலாம்.
ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொன்று எளிது.
தோற்றப் பொலிவுடையாரெல்லாம் ஏற்றமுடையார் என்று எண்ணிவிட முடியாது. வாடகை இயங்கிகளை நாம் அன்றாடம் பார்க்கின்றோம்." State Permit " என்னுந் தொடரை வாடகை இயங்கியாளர்கள் எவ்வாறு மொழிபெயர்த்துள்ளனர் என்பதைப் பார்க்கலாம். ஒருவர் " தமிழகம் முழுவதும் " என்று மொழி பெயர்த்துள்ளார். இன்னொருவர் " தமிழகம் எங்கும் " என்று எழுதியுள்ளார். மூன்றாமவர் செய்துள்ள மொழிபெயர்ப்பைக் கண்டால் விளப்பும் மகிழ்ச்சியும் ஒருங்கே தோன்றும்.

" மாநில உரிமை " என்று எழுதியுள்ளார். வண்டியில் எழுதப்பட்டுள்ள அந்தச் சொற்கள் எழுதப்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில், பளிச்சென்று மின்னிப் பொருளை விளக்குகின்றன. " State Permit " என்னுஞ் சொற்களை அரை வட்டமாக ஆங்கிலத்தில் அழகுற எழுதுவார்கள்.அதே போலப் பிறை நிலாத் தோற்றத்தை " மாநில உரிமை " தந்து நிற்பதைக் கண்டு மகிழலாம் !
" உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் ' என்றாரல்லவா உலகப்பெரியார் வள்ளுவர். அப்பொய்யா மொழியை நாம் நினைவுகூர்தல் வேண்டும்

மொழிபெயர்ப்பிற்குச் சிறந்த மொழியறிவு வேண்டும். இரண்டாவதாக மொழியார்வம் வேண்டும். மூன்றாவதாக முயற்சியும் பயிற்சியும் வேண்டும்.

" முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை
இன்மை புகுத்தி விடும் "

என்றார் உலகப்பேரொளி வள்ளுவர். முயற்சி இருந்தால் நமக்குச் செல்வம் கிடைக்கும். அதுதான் நற்றமிழ்ச் செல்வம். மொழிபெயர்ப்பு ஒரு இனிய கலை. உலக நாடுகளை இணைக்கும் பாலம். அக்கலையைப் போற்றி வளர்த்தல் நம் கடமை.

( கோ.முத்துப்பிள்ளை அவர்களின் மொழிபெயர்ப்பு வேடிக்கைகள் என்னும் நூல் இருந்து )

dondu(#11168674346665545885) said:
மாநில உரிமம் என்று கூறலாமோ?

அன்புடன்,
டோண்டு ராகவன்


திகழ்மிளிர் said:
/மாநில உரிமம் என்று கூறலாமோ?/

நான் இந்தப் பதிவை எழுதுவதற்கு முன்
எனக்குள் ஒரு எண்ணம் தோன்றியது.
" மாநில உரிமை " என்பதை தனிச்சொல்லாக பயன்படுத்தும்பொழுது
சிக்கலில்லை. அதுவே சொற் தொடரில்
எடுத்து ஆளும்பொழுது சற்று கடினம்
உள்ளதை உணர்கிறேன்.


திகழ்மிளிர் said:
உரிமம் என்பதை license
என்னும் பொருளில் கையாளுகின்றோம்
இருந்தப்பொழுதும்
தங்கள் சொல்லுவது எனக்கு பொருத்தமாக தோன்றுவதால்

state permit என்பதை மாநில உரிமம்
மாற்றிக் கொள்கிறேன்.

மீண்டும்
ஒரு முறை
தங்களின் வருகைக்கும்
கருத்துக்கும் நன்றிகள்சொல் அகராதி


1.State Permit - மாநில உரிமம்

புதையல்