வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

landmark - நிலவரை

"landmark " என்றால் என்ன ? அகராதியைப் பார்த்தால் " நிலக்குறியீடு " என்று பொருள் கூறுகிறது.ஓரளவு நன்றாக இருந்தாலும், உயர் அளவை இது எட்டிப் பிடிக்கவில்லையே என்று
எண்ணத் தோன்றுகிறது.இந்தக் குறளைக் காணும்பொழுது மகிழ்ச்சியில் மனம் திழைக்கிறது.

" நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின் புலவரைப்
போற்றாது புத்தே ளுலகு."

"நிலவரை " , " நீள்புகழ் " , " புலவர் " என்னும் சொற்களைத் திரும்பத் திரும்பச் சொல்லிப் பார்த்தால்,புதுப் புதுப் பொருள்கள் அரும்புவதைக் காணலாம். நீள்புகழுக்குரிய பெரும்புலவர் வள்ளுவர் " நிலவரை " என்னும் சொல்லை நமக்கு அருளியுள்ளார். அதுதான் landmark ஆகும்.

( கோ.முத்துப்பிள்ளை அவர்களின் மொழிபெயர்ப்பு வேடிக்கைகள் என்னும் நூல் இருந்து )

" வரை " சொல்லைக் கொண்டு வரையும் சொற் தொடர்கள் எத்தனை என்று எண்ணிப் பாருங்கள்.


" வீடு வரை உறவு

வீதி வரை மனைவி

காடு வரை பிள்ளை

கடைசி வரை யாரோ? "
"கடைசி தமிழன் உயிருடன்
இருக்கும் வரை
இலங்கை தமிழர்களை அநாதையாக விடமாட்டோம். "" மக்களவை நாளை வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது "

இந்த " வரை" என்னும் சொல்லைக் கொண்டு வரைந்த சொல் தான் " நிலவரை ".

இந்த " நிலவரை" என்னும் சொல்லுக்கு இதைவிட யாரும் பொழிப்புரை தர இயலாது.
சொல் அகராதி


1.landmark - நிலவரை

புதையல்