வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

புறவிறக்கமும் அகவேற்றமும்
வாழ்க்கையில் ஏற்றமடையும்பொழுது மகிழ்கின்றோம். வாழ்க்கையில் இறக்கம் ஏற்படும்பொழுது கலக்கமடைகின்றோம். துன்பத்தைக் கண்டு துவண்டுவிட்டால் இறக்கங்களே என்றும், இலக்கைக் கொண்டு துணிந்துவிட்டால் ஏற்றங்களே என்றும் நினைக்க வேண்டும். ஏற்ற இறக்கங்கள் இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை என்று எண்ணினால் ஏமாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை.

இனி ஏற்றம் மற்றும் இறக்கம் கொண்டு உருவான சொற்களைக் காண்போம்.

இன்றைய பொருளியல் நிலையில் வேலையும் விலை உயர்வும் வயிற்றைக் கலக்குகின்றன என்பது உண்மை. விலை என்ற உடன் ஒரு கவிதை நினைவிற்கு வருகிறது.

உலகத்தில்
உயர்ந்தவர் யார் என்று
விவாதம் நடந்ததது, இறுதியில்
விலைவாசி தான்
வெற்றியும் பெற்றதது.

ஆம். இந்த விலையில் விளையும் விளைவுகளைக் கொண்டு ஏற்பட்ட சொற்கள் தான் . விலையேற்றமும், விலையிறக்கமும்

ஒரு பொருளை வெளிநாட்டிற்கு அனுப்புவதற்கு ஏற்றுமதி என்றும், அதுவே தேவைப்பட்டால் வாங்கிக்கொள்ளுவதற்கு இறக்குமதி என்றும் வகுத்துக் கொண்டோம்.

இன்றைய இணைய உலகில் எங்கு நோக்கினாலும் " Download " என்னும் சொல்லை இயம்ப கேட்கின்றோம். "Download " என்பதற்கு பதிவிறக்கம் , தரவிறக்கம் என்னும் சொற்கள் வலம் வரக் காண்கின்றோம். இன்னும் புதுமையாக " புறவிறக்கம் " என்னும் சொல்லையும் விளம்ப காணலாம்.
அது என்ன " புறவிறக்கம் " ?

உணவை அகத்தே ஏற்றி, செரிமானமான பின் புறத்தே கசடாக வெளியே வருவது போல், நமக்குப் பிடித்த பாடலை , படத்தை இணையத்தளத்திலிருந்து கணினிக்கோ அல்லது கைப்பேசிக்கோ "Download " செய்வதைத் தான் "புறவிறக்கம் " என்னும் பொழுது உள்ளம் உவகை கொள்கின்றது.

நம்முடைய புகைப்படங்களையும் , காணொளிகளையும் ( Videos) இணையத்தளத்தில் ஏற்றி வைப்பதை " அகவேற்றம் "
( Upload ) என்கின்றோம்.

சொல் அகராதி


1 upload - அகவேற்றம் ,பதிவேற்றம், தரவேற்றம்
2.computer - கணினி
3.download - புறவிறக்கம், பதிவிறக்கம் , தரவிறக்கம்
4.photo - ஒளிப்படம் , நிழல்படம் , புகைப்படம்
5.video - ஒளிதம், காணொளி
6.happy -மகிழ்ச்சி,உவகை,களிப்பு
7.cell phone - கைப்பேசி, செல்பேசி, அலைப்பேசி
8.Intetnet - இணையம்
9.Web site - இணையத்தளம்
10.Export - ஏற்றுமதி
11.Import - இறக்குமதி

புதையல்