வணக்கம்

கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்
இறந்த அனைவருக்கும்
Photobucket

தமிழர்களின் அறிவு திரையரங்குகளின் அருகில் !
" அண்ணா சாலையில்
ஒரு நிறுவன முகவரி
கேட்டார் ஒருவர்.....
" மத்திய நூலகக்கட்டிடம்
அருகில் " என்றேன்
"ஒ ........ ஆனந்த தியேட்டர்
அருகிலா ? " என்றார்
தமிழர்களின் அறிவு
திரையரங்குகளின் அருகில் ! "


( படித்ததில் பிடித்தது - சொல்கேளான் ( ஏ.வி. கிரி ) அவர்களின் வரிகள் )

புதையல்